Kính gởi
: Bạn Nguyễn Minh Thiện,


Thưa bạn,

Lời đầu tiên, chúng tôi - Ban Quản trị diễn đàn Hội Thánh Phục Quyền - xin chân thành cảm ơn bạn đã có nhã ý trình bày với chúng tôi quan điểm riêng của bạn về việc ông Nguyễn Thành Tám đã "MỞ" cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài, trái chiều với quan điểm của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng bạn, vì ai cũng có quan điểm riêng và có luận cứ để bảo vệ quan điểm của mình, không một ai có quyền phán quyết sai hoặc đúng về phía người khác lẫn về phía mình, nếu không có căn cứ biện chứng. Chúng tôi sẽ chứng minh việc ông Nguyễn Thành Tám đã ĐÓNG cửa VP-HTĐ, căn cứ vào thời gian và không gian thực tế chứ không dựa vào cảm tính mà suy diễn.

Vâng, chúng tôi đã xác định Nếu không có phiên họp công cử ngày mùng 2 tháng 9 năm Ất Mùi (2015) thì Nguyễn Thành Tám đã không ĐÓNG cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài. ”, trong khi bạn cho rằng "VP-HTĐ đã bị đóng cửa trước đây 40 năm từ khi Đạo Lịnh 01 được ban hành".

Thưa bạn,

Nếu VP-HTĐ đã bị đóng cửa cách đây 40 năm thì tại sao vào ngày mùng 2 tháng Chín năm Ất Mùi 2015, 30 vị Chức sắc và Luật sự HTĐ có thể vào được ngay chính văn phòng này mà tổ chức công cử được? Việc công khai công cử và thành công như vậy đã khẳng định CHỨC SẮC HTĐ VẪN LÀ CHỦ NHÂN CỦA VĂN PHÒNG HTĐ TẠI THẾ ĐÃ ĐƯỢC CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ĐỊNH VỊ VÀ DO CÁC VỊ CHỨC SẮC TIỀN BỐI DÀY CÔNG KIẾN TẠO! Xin nhớ, cơ quan HTĐ TÁI LẬP đã đi vào hoạt động tại văn phòng này được một tuần thì ông Nguyễn Thành Tám mới ra lịnh cho thuộc hạ chính thức đóng cửa VP-HTĐ, vào ngày mùng 9 tháng Chín năm Ất Mùi!

Nếu các vị chức sắc HTĐ tổ chức buổi công cử ở một nơi nào đó, ngoài VP-HTĐ tại thế của Đức Chí Tôn ra thì chúng tôi chẳng dám hồ đồ quy trách nhiệm về sự thua cuộc trắng tay của chức sắc HTĐ trong ván cá cược sống còn với chi phái Nguyễn Thành Tám bằng tài sản của Hội Thánh và nhơn sanh như vậy!

Vì thế, quan điểm giữa chúng tôi và bạn, bên nào có cơ sở vững chắc để kết luận và bên nào có tầm nhìn phiến diện do suy luận theo tư kiến?


Điều làm nhơn sanh thất vọng tột cùng là thái độ "nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh" của toàn thể chức sắc HTĐ trước chi phái Nguyễn Thành Tám mà không có lấy một phản ứng nào, dù nhỏ nhất, để bảo vệ chủ quyền văn phòng HTĐ - một cơ ngơi của Hội Thánh, đã hiên ngang tồn tại 90 năm trong nội ô Tòa Thánh kể từ ngày lập Đạo, do chức sắc Hiệp Thiên Đài quản lý và có trách nhiệm gìn giữ.

Chúng tôi xin dẫn chứng "CÁI DŨNG CỦA THÁNH NHÂN HIỆP THIÊN ĐÀI" để bạn thấy rõ hơn những lập luận ngụy biện của một phe nhóm "đầu tư danh - lợi" về thái độ tiêu cực, nếu không muốn nói là HÈN NHÁT của chức sắc HTĐ qua việc "chạy trốn nợ" này.

Khi "Bản Án Cao Đài" và sau đó là "Đạo Lịnh 01" ra đời là thời điểm ra tay "sắt máu" nhất của nhà cầm quyền CS đối với Đạo Cao Đài. Vậy mà vào năm 1982, 4 vị Sĩ Tải (Sĩ Tải Nguyễn Thanh Nguyên, Sĩ Tải Huỳnh Văn Hưởng, Sĩ Tải Nguyễn Minh Ngời và Sĩ Tải Đỗ Hoàng Giảm) - là những vị chức sắc thấp nhất trong cơ quan HTĐ - vẫn anh dũng đứng lên phản đối sự áp đặt của nhà cầm quyền Cộng sản bằng "Bản Cãi Án Cao Đài", cho dù họ vẫn ý thức được nơi họ sắp đến là nhà tù và sự đánh đập, thậm chí hy sinh tính mạng, chỉ vì mục đích bảo vệ danh thể Đạo và giá trị thiêng liêng của chức sắc tiền bối khai Đạo. Bốn vị anh hùng này đã dùng sức mạnh tinh thần để đấu tranh cho sự nghiệp Đạo, chứ đâu cần bạo động; họ cũng "tay chuông tay mõ" vậy, mà sao họ vẫn thể hiện được ý chí quật cường của Bộ Pháp Chánh, vinh danh tinh thần "uy vũ bất năng khuất" của tín đồ Cao Đài trước bạo quyền quyết tâm diệt Đạo?

Các vị chức sắc HTĐ ngày nay có học hỏi được CÁI DŨNG của những THÁNH NHÂN sáng ngời khí tiết này? Oai linh của Bộ Pháp Chánh các vị để nơi đâu mà lại "ngoan ngoãn" chấp nhận cho chi phái tà đạo tước đoạt chủ quyền hằng hữu của Hội Thánh? Sau đó, lại thêm 2 LẦN CÚI LÒN XIN XỎ ĐƯỢC VÀO CÚNG CÙNG HỘI PHÀM Nguyễn Thành Tám, để gọi là "giữ gìn luật pháp chơn truyền" cho THÂY MA? "Chơn Thần Đại Đạo" là như vậy sao?

Tóm lại, VP-HTĐ vẫn tồn tại từ ngày Đức Chí Tôn lập Đạo cho đến trước ngày mùng 9/9/Ất Mùi (ngày ông Tám chính thức đóng cửa) và việc đóng cửa được tiến hành sau ngày các vị chức sắc HTĐ công cử tại văn phòng HTĐ một tuần. Do vậy, không thể chấp nhận lý luận ngụy biện để thoái thoát trách nhiệm của chức sắc HTĐ bằng bất cứ lý do nào về nguyên do VP-HTĐ bị đóng cửa. Có thể nói, chức sắc HTĐ đã thất bại ê chề trong một ván đặt cược bằng tài sản của Hội Thánh và nhơn sanh, do không đủ khả năng mà lại "đánh liều"!

Vì thế, tất cả lập luận còn lại của bạn không thể mang tính thuyết phục, cả nghĩa đen lẫn ẩn ý, vì chỉ được xuất phát từ hai chữ "SUY DIỄN", và lại suy diễn theo cảm tính mang đậm màu sắc ẢO TƯỞNG nên mới có bài viết như vậy!

Để chứng minh quan điểm của bạn chỉ là ảo tưởng, chúng tôi dám cá cược với bạn một chầu... cà phê là sẽ KHÔNG BAO GIỜ CÓ VIỆC " ...ngày cuối đời, Ông Tám sẽ hoặc là tuyên bố vô hiệu hóa như Ông Hiểu đã làm, hay nhẹ nhàng hơn, Ông để lại di chúc tương tự như một Văn Tịch Pháp kể lại mọi việc đúng sai đã làm v.v. chỉ xin giữ phẩm Giáo Sư để hành đám xác của Ông mà thôi...", như bạn đã từng vận động trí tưởng tượng khá phong phú!


Một căn cứ nữa là, việc "xin giữ phẩm Giáo Sư để hành đám xác của ông Tám" CHẮC CHẮN KHÔNG XẢY RA vì hoàn toàn trái luật Đạo! Ông Tám đã từ chối phẩm vị Giáo Sư Thiên phong để thành lập chi phái và nhận phẩm vị Đầu Sư tự phong nên dù có chuẩn bị bước "đỡ đòn" bằng chiêu bài "được Đức Lý giao phó nhiệm vụ" thì khi mãn phần, ông Tám cũng không được nhìn nhận là tín đồ Cao Đài TTTN, chứ đừng nói đến phẩm vị Giáo Sư, vì:

1- Căn cứ vào Đạo Nghị Định Thứ Tám, Điều thứ hai: "Các Tôn giáo xin nhập môn vào mối Chơn truyền phải có đủ Quyền Vạn Linh và Quyền Chí Tôn công nhận".

2- Theo Châu Tri số 31, ngày 18 tháng 9 năm Bính Tý (1936): "... duy trong Châu Thành Tòa Thánh, những kẻ phản Đạo không đặng nhập môn trở lại mà thôi".

Cho nên, ngay cả Đức Lý cũng phải tôn trọng luật Thiên Điều, chứ đừng nói tổ chức hay cá nhân phàm trần nào dám thực hiện hành đám cho ông Tám theo phẩm vị Giáo Sư!

Bạn cũng đã nói:"Xin lỗi quý anh, tôi không thể gọi như quý anh cho Đạo Cao Đài Tây Ninh hiện nay là Chi Phái của Nguyễn Thành Tám được. Nhưng cũng không phản đối cách gọi đó. Dù thế nào thì Ông cũng là Giáo Sư Thiên Phong Nguyễn Thành Tám đang làm nhiệm vụ Đức Lý Giáo Tông giao phó".

Xin thưa với bạn:

Đạo Nghị định thứ Tám đã định rõ:

"
Ðiều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.".


Đó là theo luật Đạo.

Ngoài ra, chúng tôi còn căn cứ vào "Kế Hoạch 01 của Tỉnh Ủy Tây Ninh", do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Rốp ký ngày 27 tháng 5 năm 1996, nội dung đã xác định:

"TÔN GIÁO CAO ĐÀI TÂY NINH LÀ MỘT CHI PHÁI.
Không sử dụng Cơ Bút.
Bộ máy giáo hội 2 cấp.
Từ ngữ rõ ràng, tránh hiểu lầm".


Do vậy, ở góc nhìn khác về "một Nguyễn Minh Thiện trìu mến", theo như lời tâng bốc của thị phi, chúng tôi cũng đã thoáng nghĩ rằng bạn là một sứ giả thi hành mục tiêu tung hỏa mù về sự phản loạn chơn truyền của chi phái Nguyễn Thành Tám để đánh lừa tín đồ nhẹ dạ. Vì, nếu là tín đồ bảo thủ chơn truyền, không một ai gọi ông Tám là "Ngài", cũng không ai xem ông vẫn là Giáo Sư mang mạng lịnh của Đức Lý để PHÁ ĐẠO như vậy. Và chắc chắn là cũng không một ai ngại ngùng xác định "Hội Thánh" của ông Tám là một CHI PHÁI!

Bên cạnh đó, xét về nội dung hai bài viết gần đây của bạn, mục đích ẩn giấu vẫn là tôn thờ ông Nguyễn Thành Tám như là một thiên sứ nhà Trời mang trọng trách bảo vệ Đạo, nhằm xoa dịu sự phẫn uất của nhơn sanh! Tất nhiên, muốn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như vậy thì bắt buộc bạn phải khéo léo che đậy bằng một vài luận điệu cho giống "phe ta" mới có thể dẫn dắt người vào mê hồn trận được! Nếu sự thật đúng như vậy thì đó là duyên phận của bạn, không ảnh hưởng gì đến chúng tôi và mong bạn cũng không lấy làm phiền về góc nhìn này.


Trên đây là phần phân tích trọng tâm vấn đề bạn đã đề cập. Chúng tôi dựa trên cơ sở biện chứng, chứ không kết luận một cách hồ đồ về trách nhiệm của chức sắc HTĐ trong việc ông Nguyễn Thành Tám đã đóng cửa VP-HTĐ. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn nêu lên đôi điều cùng bạn về cơ Đạo trong cơn khảo thí, thanh lọc tín đồ, KHÔNG CHỪA MỘT AI!

Qua bài viết "VĂN PHÒNG HTĐ ĐANG BỊ ĐÓNG HAY MỞ?", bạn cũng đã tự suy diễn sự chuyển biến của cơ Đạo là "
có một sự phối hợp vô hình một cách nhịp nhàng" giữa ông Tám và các chức sắc HTĐ mới dẫn đến việc công cử Quyền Chưởng quản HTĐ ngày mùng 2 tháng 9 Ất Mùi.

Chúng tôi xin mạn phép nêu lên suy nghĩ về việc này.


Thưa bạn,

Đây là điều tế nhị mà Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm cũng như chúng tôi (BQT) đã nhiều lần không muốn đề cập đến, với mục đích bảo vệ phần giá trị còn lại của chức sắc HTĐ. Cốt lõi vấn đề để xác định việc làm đúng- sai của chức sắc HTĐ là: VIỆC CÔNG CỬ CỦA CHỨC SẮC HTĐ NGÀY MÙNG 2 THÁNG 9 ẤT MÙI (2015) CÓ PHÙ HỢP VỚI LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN ĐẠI ĐẠO?

Chúng tôi luôn nặng lòng trăn trở: Chức sắc HTĐ ngày nay đã dựa vào văn bản nào của Hội Thánh mà tổ chức phiên họp này?


Pháp Chánh Truyền quy định: "Dù cho khoa mục, công cử hay ân phong đều phải thọ phong nơi HTĐ". Như vậy, chức danh Quyền Chưởng Quản HTĐ của Cãi Trạng Nguyễn Minh Nhựt và các các bộ phận trực thuộc đã lập ra trong phiên họp ngày mùng 2/9/Ất Mùi có được thọ phong nơi Đức Hộ Pháp, Chưởng Quản HTĐ Vô Vi?

Các vị đã căn cứ vào Thánh Lịnh 257 chăng?

Thánh Lịnh 257, Đức Hộ pháp KHÔNG ÁP DỤNG CHO CHỨC SẮC BỘ PHÁP CHÁNH! Thánh Lịnh đã dạy rõ vai trò của "Hội Thánh Em", tức là Bàn Tri Sự, trước sự bức tử Hội Thánh Anh của bạo quyền đời. Trong "Hội Thánh Em" đã có sẵn "Giáo Tông" và "Hộ Pháp", hai quyền này hiệp một là đồng quyền với Đức Chí Tôn nên việc công cử Hội Thánh Em thay quyền Hội Thánh Anh "đặng đương đầu cùng thời cuộc" là hoàn toàn phù hợp luật Đạo, không cần sự chuẩn thuận của các đấng bằng cơ bút, thông qua Hiệp Thiên Đài.

Chức sắc HTĐ chắc chắn biết rõ hơn ai hết nên không thể áp dụng Thánh Lịnh 257 trong việc công cử ngày mùng 2/9/ Ất Mùi! Còn nếu áp dụng văn bản nào của Hội Thánh đi chăng nữa thì bắt buộc phải trình qua Đức Hộ Pháp Vô Vi. Phiên họp công cử này đã được trình xin Đức Hộ Pháp và được Đức Ngài chuẩn thuận chưa? Nếu chưa thì các chức danh đã được bầu này là hoàn toàn bất hợp pháp nên vô giá trị, vì cũng là PHÀM PHONG, hay tự phong cho nhau, không được vô vi chứng nhận, y như chi phái Nguyễn Thành Tám.

Hơn nữa, dù đã từng có những cuộc tranh luận về sự ra đời của Đạo Lịnh 01, nhưng không một ai phủ nhận Đạo Lịnh 01 đã được thực hiện gần 40 năm qua! Điều này chứng tỏ THIÊN Ý của Đức Chí Tôn là giải thể toàn bộ hệ thống Hành chánh Đạo của tịch đạo Thanh Hương - KHÔNG LOẠI TRỪ CƠ QUAN HTĐ - để chuyển qua tịch đạo Đạo Tâm! Như vậy, việc công cử ngày mùng 2/9/Ất Mùi có phải là đã cố tình CHỐNG LẠI THIÊN Ý, là LỘNG PHÁP?

Nếu nhận thức được như vậy thì tất cả các chức sắc HTĐ ngày nay nên xem Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm là ĐẠI ÂN NHÂN khi đã sáng suốt đề nghị Cãi trạng Nguyễn Minh Nhựt vô hiệu hóa phiên họp ngày mùng 2/9/Ất Mùi vì HT Liêm đã giúp các vị ấy thoát khỏi sai lầm trong việc công cử, và những việc làm mất danh thể Đạo sau đó. Như vậy mới là phải lẽ! Khi đã vô hiệu hóa phiên họp, các vị chức sắc HTĐ vẫn giữ nguyên phẩm vị Thiên Phong mà thi hành nhiệm vụ qua những công việc như đã từng làm và vẫn được nhơn sanh tôn trọng lẫn ủng hộ mà không bị vướng mắc luật Đạo, cũng như không bị mất giá trị trong lòng nhơn sanh như hiện nay! Đây có phải cũng là do thiên khiến?

Pháp Chánh Truyền đã định rõ: "HTĐ là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng liêng mối Đạo, hễ Đạo còn thì HTĐ vẫn còn". Đạo Cao Đài tồn tại đến thất ức niên, nên HTĐ CHƯA BAO GIỜ MẤT, cho đến tận ngày hôm nay. Tịch đạo Thanh Hương đã chấm dứt, chức sắc các cơ quan thuộc hệ thống Chánh trị Đạo trước Đạo Lịnh 01 đã mãn nhiệm, chờ ngày về hội hiệp cùng Thầy để nhận thiên trách mới. Nhưng, HTĐ vô vi vẫn hoạt động không ngừng nghỉ để kiến tạo tân tịch đạo Đạo Tâm. Do đó, không có lý do gì các chức sắc HTĐ ngày nay phải luyến tiếc mà cố tình tái tạo một cơ quan HTĐ, ĐI NGƯỢC TIẾN TRÌNH CHUYỂN PHÁP, TRÁI NGHỊCH THIÊN Ý như vậy! Và hậu quả các vị chức sắc HTĐ phải gánh lấy như chúng ta đã thấy có phải là điều đương nhiên vì "Thuận nhân tâm ắt thuận Trời" - và ngược lại - khiến nhơn sanh đã đồng loạt có phản ứng gay gắt như vậy? Lại có câu "Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong", cũng là lời cảnh tỉnh của Đức Thượng Đế cho những ai chống lại ý Trời!

Nếu Đức Lý giục loạn được thì Đức Ngài cũng dẹp loạn được! Cho nên, chúng ta hãy an tâm tin tưởng sự chuyển pháp của Đức Chí Tôn, cùng sự sắp xếp của Đức Lý và Đức Hộ Pháp. Vì thế, có sá gì thân phận tầm gởi của chi phái Nguyễn Thành Tám đang tạm thời chiếm ngự Tòa Thánh Tây Ninh!

Đôi điều cùng bạn. Trên tinh thần giao cảm, mong bạn bỏ qua những lời mạo phạm ngoài tâm ý, nếu có.

Trân trọng.

Ngày 04/11/2016

Ban Quản Trị Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền