Kính quý đồng đạo,

Trang web Hội Thánh Phục Quyền đã bị hacker tấn công nên bị gián đoạn
trong mấy ngày qua do sự phá hoại của An ninh Mạng của CSVN! Chúng tôi đã nỗ lực để phục hồi và trang web đã hoạt động bình thường trở lại từ hôm nay.

Xin kính báo đến quý đồng đạo nắm rõ: Khi bị hacker tấn công, màn hình trang web sẽ hiện lên như sau:


Chúng tôi đã cập nhật công nghệ giải mã malware kỹ thuật cao nên kể từ đây, thời gian phục hồi trang web sẽ rút ngắn lại, nếu tiếp tục bị đánh phá.

Xin thành thật cáo lỗi vì lý do khách quan này và kính mời quý đồng đạo tiếp tục tham gia trang web. Chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm chính trị cùng nhân dân Việt Nam và tín đồ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, cùng các tôn giáo bạn ngoài "quốc doanh" trên bước đường đấu tranh vì công lý, hòa bình, độc lập, dân chủ và tự do cho Tổ quốc Việt Nam trước sự ươn hèn với giặc, tàn ác với dân và đàn áp tôn giáo, chà đạp quyền tự do tín ngưỡng, vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN.

Chúng tôi quan niệm rằng, chỉ khi nào chế độ Cộng sản bị tiêu diệt thì lúc đó, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh do Đức Chí Tôn tạo lập từ năm 1926 sẽ đương nhiên phục hưng, chi phái Nguyễn Thành Tám sẽ bị diệt vong cùng chế độ đã sản sinh ra họ, và các tôn giáo bạn đều được thực sự hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Ngày ấy đang đến rất gần!

Chủ trương, đường lối hoạt động của trang web Hội Thánh Phục Quyền rất rõ ràng là không chấp nhận chế độ Cộng sản và các tôn giáo quốc doanh, con đẻ của nhà cầm quyền CS vô thần - đặc biệt là chi phái Cao Đài đang chiếm ngự Tòa Thánh và lạm dụng danh nghĩa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh để làm bình phong tự do tôn giáo cho chế độ. Ấy vậy mà cũng có một số phần tử gian ác, ẩn núp dưới danh nghĩa tín đồ bảo thủ chơn truyền phao vu trang web Hội Thánh Phục Quyền là công cụ của nhà cầm quyền CSVN! Chúng tôi tin tưởng nơi sự sáng suốt của quý đồng đạo qua việc nhận định nghiệp chướng VỌNG NGỮ họ đã gieo và sẽ ác báo họ sẽ nhận lấy theo luật công bình Thiên Đạo khi phạm giới cấm xuất phát từ dã tâm như vậy.

Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng xoay chuyển để đất nước Việt Nam sớm thoát khỏi ách cộng sản vô thần; toàn dân được hạnh hưởng thái bình, sống an lạc trong tình thương yêu đại đồng; Đạo Cao Đài sẽ phát triển mạnh trên toàn quả địa cầu 68 này để thực thi sứ mệnh tận độ chúng sanh theo tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Tòa Thánh Tây Ninh mà Đức Chí Tôn đã giao phó.

Trân trọng kính chào quý đồng đạo.


Ngày 28/12/2016

Ban Quản trị trang web Hội Thánh Phục Quyền.