Thánh thất và Điện thờ Phật Mẫu Tân Long, thuộc Tông Đạo Kim Biên ( Nam Vang ), Trấn Đạo Campuchia, xã Tân Long, huyện ( srokv) Koh Thum, tỉnh Kandal, Nước Campuchia.

Nằm cách mé sông Tonlé Bassac (Ba Thắc (1)) khoảng 200m, Thánh Thất Tân Long đối diện với Thánh Thất Thị Trấn Long Bình (2) ở bên kia sông Ba Thắc sông nầy rộng khoảng 200m là biên giới phân chia giữa Việt Nam và Campuchia.

1948: Thánh Thất do Khâm Châu Phòng sáng lập
1956: Khâm Châu Ngoạt thay Khâm Châu Phòng
1972: Chiến tranh ác liệt, dân đạo chạy về Việt Nam
1975: Thánh Thất bị đốt.
1983: Khâm Châu Ngoạt mất.
1986: Giáo Hữu Thái Hộ Thanh làm đầu họ đạo.
1997: Quyền đầu tộc đạo Lê Thành Lô thay thế
2000: Quyền đầu tộc đạo Huỳnh Tấn Phước thay thế.
2008: Thánh Thất được xây dựng bằng vật liệu kiên cố.
2010: Khánh Thành Thánh Thất ngày 02-10. Từ 2010 tới nay Lễ Sanh Lê Thành Non làm quyền đầu tộc đạo.
2011: An Vị Điện Thờ Phật Mẫu ngày 19-11.

Bổn đạo Thánh Thất Tân Long phần lớn là người Việt Nam, làm ruộng, Trẻ con xã Tân Long (Campuchia) hàng ngày đi phà vượt sông Ba Thắc sang cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam) để đi học. Người lớn thường qua lại Việt Nam làm ăn, buôn bán.

Họ đạo Tân Long có vẻ sung túc không kém họ đạo Thị Trấn Long Bình bên Việt Nam.

Sông Mekong chảy đến Phnom Pênh (Nam Vang) chia làm hai nhánh: Nhánh Tonlé Thom (sông lớn) chảy tới Tân Châu vào Việt Nam tức là sông Tiền. Nhánh Tonlé Bassac (Ba Thắc) chảy tới ấp 4, xã Khánh An, quẹo vào Việt Nam, tức là sông Hậu, đổ ra biển Đông tại cửa Ba Thắc (thời Pháp thuộc gọi là cửa Bassac), cửa thứ chín của sông Cửu Long.

Trước là thánh thất Khánh An, ở ấp 1, xã Khánh An, huyện An Phú nay là Thị Trấn Long Bình, tỉnh An Giang.

Người Việt qua Campuchia mướn ruộng rồi về sau mua lại ruộng và định cư luôn ở nước nầy.

(Facebook Bii's Bam's)