(Nơi tổ chức lễ ra mắt: Họ đạo Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)