PHÂN ƯU

o0o


Chúng tôi được tin, bào đệ của Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, là:

Phó Tri Sự NGUYỄN THANH TÂM

vừa mãn phần vào lúc 18:15, ngày 19 Tháng 10 năm 2017 tại Tây Ninh

HƯỞNG THỌ 78 Tuổi

Thành kính chia buồn cùng hiền huynh Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm và thân bằng, quyến thuộc.

Thành tâm cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU, Đức DI LẠC VƯƠNG BỒ TÁT độ rỗi linh hồn Phó Tri Sự Nguyễn Thanh Tâm được siêu sanh thoát hóa, sớm trở về trở về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

- Thánh Thất Bắc California, San Jose CA 95116:
CTS Phan Văn Bốt, CTS Nguyễn Lê Kim Ánh
Cựu CTS Nguyễn Cao Minh

- Thánh Thất & ĐTPM Mountain View, Dallas TX 75236:
CTS Lê Phú Hữu
CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga

- Thánh Thất & ĐTPM Houston, Houston TX 77083:
HH Nguyễn Thành Cứ
HTỷ Lê Thị Quyên

- Thánh Thất Atlanta, GA 30315:
CTS Nguyễn Hữu Trường, CTS Lê Thị Hiệp,
PTS Võ Thái Hiền, TS Nguyễn X. Trường

- Thánh Thất và ĐTPM Westminster, Westminster CA 92683
CTS Nguyễn Văn Hai,
CTS Nguyễn Thị Trắc
CTS Nguyễn Trung Chánh

- Ban Quản trị Diễn đàn Hội Thánh Phục Quyền