VỀ BẮT ẤN TÝ


ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Tứ thập lục niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH
-:-:-:-
CỬU TRÙNG ĐÀI
Văn Phòng NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
Số 5-NCPS/TT


THÔNG TRI

HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI NAM NỮ

Kịnh gửi : Toàn thể Chức Sắc Thiên Phong, chư Chức Sắc nam, nữ, NAM VÀ TRUNG TÔNG ĐẠO,

Kính chư Hền Huynh, HIền Hữu, Hiền Tỷ, Hiền Muội,

Do phúc trình số 77 PT, ngày 13 tháng Giêng, Tân Hợi (dl 8.2.71) của HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN có phần đông Chức Sắc, Chức việc và Bổn Đạo, khi vào đền Thánh hiến lễ Đức chí Tôn, không giữ đúng theo Luật Đạo như sau :

- Bắt ẤN TÝ không trúng, có người ngón tay mặt gát qua ngang bàn tay trái, có người thọc sâu trong lòng bàn tay trái; như vậy là bấm không đúng chỗ như trong Kinh đã chỉ dẩn.

- Khi bắt ẤN TÝ không để trên ngực lại bỏ xuôi xuống chân và khi lạy không đưa tay khỏi đầu. Khi NHẠC TẤU QUÂN THIÊN đứng không yên lại còn nói chuyện làm mất vẽ tôn nghiêm trong thời cúng thất lễ với Đức CHí Tôn.

Sau khi cứu xét tờ tường trình nói trên của HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN, HỘI THÁNH nhận thấy việc bắt ẤN TÝ trọng hệ giữ THỂ PHÁP cho người hành lễ. Hưởng mầu nhiệm cùng chăng là do ấn chứng đúng PHÁP; bởi cớ nên ĐỨC CHÍ TÔN có dạy trong Thánh Ngôn và Hội Thánh cũng đã có ấn định rành rẽ trong Kinh-Lễ.

Để nghiêm chỉnh giữ đúng ẤN PHÁP nhứt luật và sự tôn nghiêm trong giờ hành lễ hầu tránh thất lễ với ĐỨC CHÍ TÔN cùng các Đấng Thiêng Liêng nên HỘI THÁNH quyết định triệt để thi hành các khoản sau đây :

1. Phần bắt ẤN TÝ cúng Thầy phải giữ đúng theo lời dạy của Đức Chí Tôn và Hội Thánh, nghĩa là ngón tay cái bấm vào ẤN TÝ rồi nắm lại, bàn tay mặt áp ngoài, ngón tay mặt bắm vào ẤN DẦN chớ không được gát ngang qua ngón trỏ bàn tay trái hoặc thọc sâu bên trong lòng bàn tay trái là trái Pháp. Bởi Thiên khai ư Tý, Đia tịch ư Sửu, Nhơn sanh ư Dần. đó là Bí Pháp của Đức CHí Tôn vậy.

2. Khi bắt ẤN TÝ, luôn luôn phải để ngay ngực tức là để tại Tâm, không được để xuôi theo chân hay rún và khi lạy phải đưa tay lên chí trán, chẳng nên đưa khỏi đầu hoặc thắp hơn.

3. Trong khi còn đứng NHẠC TẤU QUÂN THIÊN thì phải giữ nghiêm trang yên lặng ngó ngay THIÊN NHÃN ở Bát Quái Đài tịnh tâm tưởng niệm cung nghinh ĐỨC CHÍ TÔN. Không được nói chuyện, hoặc ngó qua, ngó lại để tỏ lòng tôn kính tránh thất lễ vì ĐỨC CHÍ TÔN có dạy nơi Thánh Ngôn : ''như Đàn nội chẳng nghiêm, THẦY không giáng".

Ước mong chư Chức Sắc, Chức Việc và Bổn Đạo nam, nữ lưu tâm thực hành các điều khuyên nhắc trên đây, chẳng nhửng giúp cho mình được hưởng nhiệm mầu của Ơn Trên bố hóa mà còn gìn nghiêm luật của nền Đại Đạo để khỏi thất Pháp.

Q. THƯỢNG THỐNG LẠI VIỆN ban hành Thông tri này cho toàn thể Chức Sắc, Chức việc và Bổn Đạo tuân hành nhất luật.

Nay kính,

TÒA THÁNH, ngày 6 tháng 2 năm Tân Hơi (dl 2/3/1971)
THÁI CHÁNH PHỐI SƯ - Q.THƯỢNG CHÁNH PHỐI SƯ - NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ
THÁI BỘ THANH THƯỢNG TỨNG THANH NGỌC NHƯỢN THANH

X.L.T.V. VP NỮ CHÁNH HỐI SƯ
PS, HƯƠNG NGỘ.


Phê kiến :

CHƯỞNG QUÀN CTĐ NAM PHÁI - CHƯỞNG QUẢN CTĐ NỮ PHÁI.
ĐẦU SƯ THƯỢNG SÁNG THANH - NỮ ĐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU


Vâng lịnh ban hành
Nội chánh, ngày 6 tháng 2 năm (dl 2/3/1971)
Q.THƯỢNG THỐNG NGOẠI VIỆN
GIÁO SƯ NGỌC TỊNH THANH

---------------------
Ghi chú :
Bản sao nầy thiếu bốn hình vẽ "cách bắt Ấn Tý và chấp tay"
vì không thể vẽ được.
HT Lê Văn Năm
Nam California, 23-12-2017