Năm mới 2018, Ban Quản Trị Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền kính chúc:


- Quý chức sắc, chức việc và toàn thể đồng đạo cùng gia quyến được hạnh hưởng hồng ân Thiên Thượng.

- Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh phục hưng.

- Toàn dân Việt Nam được sống an bình trong một quốc gia Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền; chế độ cộng sản - vô thần, hèn với giặc, ác với dân, bán nước cho Tàu cộng - bị diệt vong!