HẬU QUẢ CHI PHÁI CAO ĐÀI (TT- GIÁO SƯ TÁM LẤN QUYỀN PHỐI SƯ)

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Thất Thập Tứ Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Kính gởi :Phó Hội Trưởng -Giáo Sư Thượng Tám Thanh.
Và cả Thành Viên Hội Đồng Chưởng Quản.
Kính Quí vị,
Chúng tôi Chức Sắc cùng Đạo Hữu đã có mặt tại Đàn cúng Thời Tý ngày 15/8/Kỷ Mão (DL 24/10/1999) Sau khi mãn Đàn, chúng tôi có cảm nghĩ cứ ung dung ra về chứ không có điều chi vướng bận khó chịu khi ra khỏi Điện Ngọc. Nhưng cả một sự bất hạnh cho chúng tôi phải ngồi nghe lại cái bản văn của Ông Hội Phó Thượng Tám Thanh, luận điệu văn chương chứa đựng nhiều điều trái tai phàm tục, khác hơn những văn tự Đạo Đức của Hội Thánh, biết là khó chịu, nhưng với qui luật nhập Đàn, rồi chưa bãi Đàn không có phép đi ra, chứ nếu ở diễn đàn thì chúng tôi đã giải quyết theo qui luật tự nhiên. Chúng tôi chỉ công nhận hai bài Thánh Ngôn của Đức Chí Tôn mà Ông Hội Phó trích ra hai đoạn Thầy dạy về luật Thương Yêu hòa ái. Nhưng việc quan trọng là Hội Đồng Chưởng Quản, Quí vị có thực hiện được hay không . Nếu đừng vì danh lợi thì quí vị sẻ thực hành được. Nếu HĐCQ không thực hiện được luật Thương yêu, thì Giáo Sư Tám cố ý mượn danh thể của Đức CHÍ TÔN để lợi dụng lòng tín ngưỡng của Nhơn Sanh làm điều trái với lẽ Đạo. Những bậc thật sự là chân tu, là Thánh thể của Đức Chí Tôn, thì không cúi đầu lãnh phẫm Phàm phong, phải chịu nhục mạ của Tín đồ. Muốn thực hành Luật Thương yêu hòa ái thì Chức Sắc đến Tín đồ phải nghiêm minh hành Đạo theo Pháp Chánh Truyền, chú Giải, chứ không thể nói suông, như Giáo Sư Tám được.

Thánh Ngôn đêm 20/Năm Bính Dần:
Vào vòng Huynh Đệ khá thương nhau
Một Đức trổi hơn một phẩm cao;
Quyết chí Thiên Đường men bước tới.
Phải nhiều máu thịt với Đồng bào.
Chúng tôi tự nhũ lòng , nếu biết thương nhau tại sao HĐCQ đối xử với hai Ngài Phối Sư THÁI THẾ THANH và THƯỢNG NHÃ THANH như thế. Phẩm tước Trời ban cho mỗi vị, để tự lập vị cho mình tại mặt thế nầy, thì tại sao Đàn cúng đêm15 và 18/8/Kỹ Mão, Giáo Sư Thượng Tám Thanh phẩm nhỏ hơn mà dám ngang nhiên vô Cung Đạo Đàn nội chứng Đàn dâng sớ lên Đức Chí Tôn, trong khi có mặt Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh thừa quyền Thái Chánh Phối Sư và đứng đầu Hội Thánh.

Như thế Trưởng Huynh Giáo Sư Thượng Tám Thanh tự giục loạn , gây loạn hàng thất thứ, phạm quyền đi ngoài Luật Thương yêu, hòa thuận. Pháp Chánh Truyền Chú Giải Giáo Sư phải tùng lịnh dạy của Phối Sư và được phép cai quản một Châu Thành lớn, chứ Giáo sư đâu được phép quyền hành Đạo cả nước. Trưởng huynh GS. Thượng Tám Thanh đã lạm dụng quyền Phàm tục để tước quyền Phối Sư của đàn anh.Khiêm nhượng là như thế đó sao? Đạo Đức của Đại Từ Phụ ở chổ nào. Chúng tôi phán quyết rằng GS T.Tám Thanh không đủ tư cách vào Cung Đạo quì dâng Sớ và Tam Bửu lên Đức Chí Tôn. Ông Hội Phó phải biết câu:”Công Đồng Chư Chức Sắc hiệp dữ Chức Việc , Đạo Hữu”. nên rất cao trọng , nặng nề lắm, nên với danh xưng Phó Hội Trưởng trong lòng sớ nghe Phàm tục lắm. Một Chức Sắc đã vào hàng Thánh Thể như Giáo Sư Tám không giữ trọn câu chết về phần Đời sống về phần Đạo. Không trọn câu Xuất gia đầu phật, thì có lao vô cung Đạo thì cũng không có ích gì cho Đạo và bản thân Phẩm Đạo cũng có muốn ,quyền Đời cũng ham thật đúng câu Tiên cũng muốn, tài -sắc-tữu-khí cũng mê.

Hôm nay Trưởng Huynh GS. Tám tước đoạt quyền của hai Ngài Thái và Thượng Chánh Phối Sư, sau nầy Nhơn sanh sẻ kêu Ông tên gì? Dâng Sớ trong Cung Đạo thì làm sao trả lời được. Nếu trả lời Ông Hội Phó thì càng đau khổ cho Đạo, chiếu y Tân Luật Pháp Chánh Truyền và Huấn Lịnh 638 của Đức Hộ Pháp 04/06/Đinh Hợi (DL 21/7/1947) thì GS Tám không còn xứng đáng Thiên phong Chức Sắc trong hàng Thánh Thể nữa. Trước đây Đại Huynh Phối Sư Thượng Thơ Thanh dựa quyền Hội Trưởng Phàm tục tước đoạt quyền của Hội Thánh , còn công kích Đức Hộ Pháp qua lời nói trước an hem Lễ Sĩ. Đến nay đã lìa Trần, Hội Thánh và Tín đồ vẫn đến chia buồn phúng điếu để thể hiện tấm lòng từ bi tha thứ của Hội Thánh. Ai Làm không phải có Luật Trời thưởng phạt công minh hơn người. Toàn Đạo ai cũng thấu hiểu điều đó,nhưng riêng chúng tôi chỉ e ngại một Điều. Nếu quyền công chánh không thể hiện được tại mặt thé nầy, thì những kẽ phản nghịch sẻ khinh lờn và cứ mãi manh tâm hại Đạo. Chúng tôi đi cúng Đàn là nghe theo lời dạy của Hội Thánh là mỗi năm có 24 Kỳ Đàn và các ngày lễ của các Đấng , Tín đồ phải đi cúng hầu Đàn cho đầy đủ, dẫn chứng là trước đây mỗi ngày Đàn Đức Hộ Pháp kêu Bảo Thể ghi tên từng vị hầu Đàn rồi dâng lên cho Đức Ngài. Vì muốn cho Chơn Thần được thường tại và gần gũi cùng Đại Từ Phụ và Các Đấng Thiêng Liêng, nên chúng tôi quyết chí đi hầu Đàn, chứ chúng tôi rất bất mãn khi nghe đọc lòng sớ với danh xưng là Hội Trưởng ,rồi Hội Phó, danh xưng nặc mùi Trần tục mà công đồng chư Chức Sắc thật hổ danh Đạo.

Đã thế mà còn phải chứng kiến một vị Giáo Sư phạm Luật Đạo vô quì nội Nghi dâng Tam Bửu, đã bao phen chúng tôi ẩn nhẩn nhịn nhục, luyện tâm an trí để đến Đền Thánh chầu Lễ Đức CHÍ TÔN, đến nay Tý thời vào đêm 15/8/Kỷ Mão, đã xảy ra tấn tuồng đen bạc, dở khóc dở cười qua màn diễn đạt nghịch Thầy, phản bạn, làm rối loạn Chơn Truyền của HĐCQ , đạo diễn lẫn vai tuồng là Thượng Tám Thanh. Vì Đạo nên phải giữ hạnh Khiêm Cung, càng đau lòng khi nhìn thấy Ngài Phối Sư Thái Thế Thanh cũng vì Đạo Thầy, cũng vì đám Lương sanh đang chiu chít như gà lạc mẹ,Ngài phải chịu mất quyền ngồi tọa vị tại cấp Phối Sư, nhìn lên chứng kiến cái viễn cảnh Thánh Lâm Phàm đang lộng quyền trong Cung Đạo Bạch Ngọc Kinh Tại thế. Chúng tôi trích đoạn Thánh Ngôn của Đức Lý Đại Tiên ngày 17/5/Mậu Thìn:”Cửu Trùng Đài không quyền, Hiệp Thiên Đài không lịnh, Lão dầu để hết tinh thầnThiêng Liêng vào nữa cũng chẳng làm gì, chi bằng Lão để chư Hiền Hữu để hết sức phàm điều đình, chừng nào nào không đặng cầu Lão sẻ hay…”

Chúng tôi giữ vững lập trường là Tín đồ của Đạo Cao Đài, phải đi chầu lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, tuân theo Hội Thánh, dù gặp phải chuyện trái tai gay mắt do ý phàm lộng quyền, chúng tôi tâm nguyện là vẫn thản nhiên để phụng sự cho Đạo nghiệp là tâm đắc . Còn HĐCQ nên hiểu biết là các ngày Đại Lễcủa Đức CHÍ TÔN -PHẬT MẪU cũng như HỘi YẾN DIÊU TRÌ CUNG đó là bổn phận , là trách nhiệm của Quí Chức Sắc, Chức Việc và Tín Đồ phải có trách nhiệm lo, dù Chức Sắc phàm phong có ra Đời đi nữa, việc cung phụng ngày Đại Lễ là phận sự của Chức Sắc ,Chức Việc và Tín đồ phải lo, chứ không phải do sự hướng dẫn của HĐCQ, Quí vị lên Đài thuyết giảng như vậy là có quá đáng lắm không? Việc chúng tôi biết HĐCQ hướng dẫn người Đạo CAO ĐÀI làm sai Luật Pháp Chơn Truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nhưng vì lời Minh Thệ nên không ai nghe theo. Còn kẻ nào chạy theo phục dịch cho HĐCQ là chạy xuống Phong Đô. Nếu Hội Thánh mở Tòa Tam Giáo để phán xét thì cả Hội Đồng Chưởng Quản không còn chối tội được. Thánh Ngôn đêm 27/10 Đinh Mão, Đức Chí Tôn dạy:”Thiên Phong là để cho bậc Thánh,Tiên Phật lìa trần phải lắm dày côngcùng với chúng sanh mới trông mong hồi cựu phẩm đặng. Các con nên nhớ Thầy lấy từ bi Phong Tịch thì có Lý Giáo Tông tiến cử Thầy mới nhận phong nghe.

Như thế việc số Chức Sắc do HĐCQ tự phong thì gọi là phàm phong là chuyện ngoài lề của Đạo Cao Đài. Kim Quan Sứ có Bài thi trích 2 câu như sau;
Lấy Chơn đổi giả tô Thiên vị,
Những kẻ phàm tâm khá liệu à!
Lấy Chơn đổi giả là cụ thể như phẩm Thiên Phong Giáo Sư đổi lấy Phẩm Phối Sư .v,v…Lớn mà nhỏ, nhỏ lại lớn rồi mất luôn cả Thiên Phong lẫn Phàm phong. Đến đây chúng tôi đã cạn lời, quyết tâm giữ vững lập trường là phụng sự cho Đạo Pháp, dù trong nền Đạo có biến thiên do HĐCQ, dụng quyền xua đức. Dù cho HĐCQ có mượn danh thể Đức CHÍ TÔN và HỘI THÁNH để sửa đổi trong Đạo ra muôn hình vạn trạng ,thì chúng tôi vẫn là Môn Đệ của Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, vẫn đi hầu Đàn và phụng sự Vạn Linh.
Thánh Ngôn đêm 15/7/Bính Dần, Đức Chí Tôn dạy: Buổi Bạch Ngọc Kinh và Lôi Âm Tự Lập Pháp Tam Kỳ Phổ Độ<Quỉ Vương đã khởi khuấy phá Chơn Đạo đến Danh TA nó còn mượn. Duy Ngai TA nó chẳng dám ngồi mà thôi. Lạ còn hiểu rõ rằng TA đến với Huyền diệu nầy, mượn cơ mầu nhiệm, Hiệp Tam Thập Lục Động đổi lại Tam Thập Lục Thiên các tên Chư Thần, Thánh,Tiên, Phật bị mạo nhận mà lập nên Tả Đạo…”. Biết như nên chúng tôi an tâm tu học, trao giồi tánh đức, không để tâm suy nghĩ đến việc làm loạn Đạo của HĐCQ cho khổ tâm nhọc trí. Chúng tôi cứ thi hành lời dạy của Đức Chí Tôn trong THÁNH NGÔN năm Mậu Thìn:”Thầy cho các con biết trước rằng Ngọc Hư Cung hằng để ý vào công cán và tội tình của các con. Thầy nhứt định không dạy dỗ chi nữa hết. Song Thầy dặn các con một điều là cứ tuân y luật lệ và Thánh Ngôn của Thầy mà hành Đạo.”.
Thể theo TỜ MINH TRA số 11/67/ĐS ngày 8/4/1992 của Truyền Trạng TRẦN ANH DŨNG và KIẾN NGHỊ số 052/DS ngày 9/04/1992 của Trưởng Huynh Cải Trạng LÊ MINH KHUYÊN đã luận án về tội danh của Giáo Sư Thượng Tám Thanh đã vi phạm 9 tội danh và 6 Điều Luật Đạo. Có sự Đề nghị của Hiệp Thiên Đài ngưng chức Giáo Sư Thượng Tám Thanh đến nay vẫn còn hiệu lực, nhưng cũng vì quyền thế mà HĐCQ đã bất chấp Luật Pháp và không tùng lịnh Hiệp Thiên Đài. Một vị Giáo Sư mà phạm 6 điều luật Đạo thì còn ra thể thống gì nữa mà vô Cung Đạo dâng Sớ lên Ngọc Hư Cung. Giáo Sư Tám cố ý làm loạn Đạo thì không còn xứng đáng là Môn Đệ của Đức CHÍ TÔN -PHẬT MẪU nữa.

Hội Đồng Chưởng Quản không tuân hành đúng theo Tân Luật Pháp Chánh Truyền, nghịch lại mạng lịnh Hội Thánh ĐĐTKPĐ tự ý lập ra Hệ Phái CAO ĐÀI , đã tự lập Hiến Chương với Nội qui của Hệ phái và dùng Danh từ Giáo Hội Cao Đài Tây Ninh. Như vậy chiếu điều thứ 8 Bát Đạo Nghị Định thì Danh xưng Hội Đồng Chưởng Quản là Bàn Môn Tả Đạo, tự chuyên quyền hành Đạo, không được sự hướng dẫn của Hội Thánh. Ông GS. Tám ngoan cố chiếm trọn quyền Luật Lệ và Chánh Trị Đạo của Hội Thánh Lưỡng Đài.
Chúng tôi đưa nội vụ ra để Kính báo cho Chức Sắc, Chức Việc, toàn Đạo Ông Giáo Sư Tám không đủ tư cách của một vị Chức Sắc vô Cung Đạo Dâng sớ Tam Bửu và Dâng Sớ ,vì trong nền Đạo hôm nay còn hai vị Phối Sư.
Ngày 19/1/Kỷ Mão. Ông Giáo Sư Ngọc Tấn Thanh phát biểu với Bà Giáo Hữu Hương Nhàn tại Tư gia Lễ Sanh Ngọc Khuôn Thanh là Ông PS Thương Nhã Thanh và Ông PS Thái Thế Thanh không có quyền dâng Sớ trong Đền Thánh. Hôm nay chúng tôi có ý kiến hỏi lại Trưởng Huynh Ngọc Tấn Thanh , Đại Huynh PS Thơ và GS Tám có lắm cũng là Khâm Trấn theo Luật Đạo mà thôi. Còn HĐCQ lại còn đứng ngoài lề Cao Đài Đại Đạo. Mặc khác vị Đại HuynhPhối Sư THÁI THẾ THANH thừa Quyền Thái Chánh Phối Sư. Chủ Trưởng HỘI THÁNH cùng Đại Huynh Quyền Thượng Chánh Phối Sư THƯỢNG NHÃ THANH, Là chủ Trưởng Hội Nhơn Sanh. Quí vị trong HĐCQ nên nhớ Luật Đạo như thế. Đừng đụng đầu vào Luật Pháp. Chính HĐCQ mới không đủ tư cách vô quì tại Cung Đạo Đền Thánh.
Còn HĐCQ với Hiến Chương năm Đinh Sửu 1997 là của Giáo Hội Cao Đài Tây Ninh, không có giá trị quyền hành gì cả đối với nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh, cùng cả nền tảng Tân Luật Pháp Truyền đã có từ thuở. Quí Huynh Tỷ nơi HĐCQ nên nhớ điều đó mà cẩn trọng tư cách của mình trước nhơn sanh cùng toàn Đạo
Nay Kính,
Toà Thánh, ngày 18/8/Kỷ Mão
(DL 27/10/1999)
DANH SÁCH 73 VỊ ĐỒNG KÝ TÊN TRONG VĂN BẢN NẦY.
(Tiếp theo kỳ tới: HỘi Đồng Chưởng Quản là Một Hệ Phái Tây Ninh)