TÂM THƯ GỞI HIỀN TÀI/QUỐC SỈ NGUYỄN THỪA LONG

Tôi và H/H Nguyễn Thừa Long đều là con nhà đạo, tuy trước kia đã không biết nhau nhưng vì ba chử ĐẠO CAO ĐÀI nên cùng nhau “Hợp Đồng Chư Môn Đệ” lúc sơ khai để sinh hoạt Đạo sự từ năm 1985 đến nay 2018 tại New Orleans. Chúng ta là những tín đồ lưu vong, đã đóng góp công sức và tiền của để xây cất được Ngôi nhà chung, nay sử dụng như là Điện Thờ Phật Mẫu; rồi đến các đêm làm Bingo để gây quỹ sinh hoạt cho nền Đạo tại đây phát triển. Chúng ta đã mua thêm đất để có chổ xây dựng một Thánh Thất khang trang lộng lẫy như ngày hôm nay phải mất 7 năm mới hoàn mỹ một công trình mà chưa có nơi nào làm được trên đất Mỹ.
Chúng ta còn nhớ tình nghĩa anh em đồng đạo gắn bó nhau một lòng hợp sức để “Bắt gió tạo nên hình” mà chúng ta đã thực hiện được nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và các Đấng trọn lành và là nơi trụ tinh thần cho các đồng đạo Lễ bái hàng ngày, sinh hoạt hàng tuần. Hình ảnh này đẹp biết bao dưới mái ấm của ngôi Thánh Thất New Orleans, Louisiana có nguồn gốc ghi rõ ràng trên Cỗng Tam Quan là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ/ Tòa Thánh Tây Ninh”. Đồng đạo đã giao và ủy thác cho tôi, một đạo hữu, làm nhiệm vụ Trưởng Ban Xây Cất Thánh Thất New Orleans trực thuộc Tòa Thánh Tây Ninh.
H/H Nguyễn Thừa Long là Hiền Tài làm Trưởng công trường xây cất. Nhiệm vụ của Hiền Tài còn mang nửa đòi nửa đạo, sau khi đã làm xong công việc “Trợ Đạo giúp Đời” hướng dẫn lập thành Hành Chánh Đạo Cơ Sở Địa Phương và xây dựng cơ sở Thánh Thất, đã trãi qua 32 năm mà H/H Nguyễn Thừa Long không trao trả Chức vụ điều hành Thánh Thất cho Bàn Trị Sự tức Hội Thánh em mới có đủ chức năng điều hành Lễ Bái, Quan, Hôn, Tang, Tế Sự, đàng này H/H Long ôm giữ luôn cho đến bây giờ không có ý định chuyễn quyền theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền của ĐĐTKPĐ.

Tháng 9 năm 2016 H/H Long đã kết hợp với một số Hiền Tài hải ngoại cùng người nhà thuộc Thánh Thất Houston đã lập nên một tổ chức mới với tên “Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hãi Ngoại” đây là biến thể của “Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hãi Ngoại” Để rồi H/H Long được bầu lên làm Phó Chũ Trưởng Cửu Trùng Đài hải ngoại kiêm Q. Tổng Quản Ban Pháp Chánh thuộc Hiệp Thiên Đài hải ngoại của tổ chức ma này, lại mượn tên Tòa Thánh Tây Ninh làm bình phong để che đậy một Chi Phái mới tại hải ngoại. Thấy cũng ngao ngán một người “tài giỏi” quá mạng, đã vi phạm trầm trọng luật pháp lại nắm giử quyền Ban Pháp Chánh, vừa có chức bên Cữu Trùng Đài lại vừa có chức bên Hiệp Thiên Đài.
Có phải là quyền Chưởng Quản của Hộ Pháp? Rồi những người nầy tự phong cho nhau từ Hiền Tài lên Quốc Sĩ và Hiền Tài dự Phong trở thành Hiền Tài Chánh vị. Chức phẫm của Đạo sao mà rẽ rúng quá vậy?? các ngài Hiền Tài mang một lúc nhiều “chức vụ” dẫm bừa lên nhau không nể 2 nang Thần Thánh! Có phải các ngài là đệ tử của Kim Quang Sứ không mà lộng hành quá vậy? Tôi và H/H Long đã cùng đồng hành trên đường đạo từ buổi đầu lập Hội Tín Hữu Cao Đài New Orleans, nay bạn muốn tách rời Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh để tự do lên cấp, lên phẫm hay cái gì đó là quyền tự do của bạn, nhưng tôi không ngồi yên để cho bạn dẫn dắt đồng đạo New Orleans đi theo bạn vì nguồn gốc cơ sở thờ tự nầy là của tín đồ Tòa Thánh Tây Ninh. Bạn có tự do để chọn lựa chổ khác mà đi xây dựng cái mới. Đồng đạo đã góp công sức quá nhiều trong nhiều năm, rốt cuộc vẩn là “đạo hữu quèn”. Bước tiến trên con đường đạo của họ đã bị H/H Long chận đứng và cản trở, còn riêng Long thì tha hồ tự lên chức, lên phẫm.

Vì tham vọng quá lớn nên không tùng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, các ngài tư biên tự diễn để dẩn dắt tín đồ đi sai đường đạo, như vậy đồng đạo tùng theo cái sai hay sao? H/H Long có con đường lựa chọn là thay đổi trong danh dự, còn hơn là khi bị lôi xuống như H/T Phạm Văn Khảm bên Châu đạo California, chúng tôi không muốn dùng luật Đời để thực hiện như vậy!! Nhìn lại quá khứ của Thánh Thất New Orleans dưới sự hướng dẫn của H/H Nguyễn Thừa Long trong khi tổ chức lễ tang cho vợ vì bệnh sạn thận mà qua đời thật đáng tiếc. Tình cảm người thân là một việc, còn việc Đạo của một ông Đầu Tộc Đạo thì phải giữ dạ vô tư, dù người đó là vợ con hay thân bằng quyến thuộc cũng không được tư vị. H/H Long còn nhớ rõ câu minh thệ chứ? Nếu khi phạm thệ phải chịu đọa tam đồ bất năng thoát tục. Phẫm vị của vợ là cựu Chánh Trị Sự mà H/H Long tổ chức đám tang cho quàn quan tài trong điện thờ Phật Mẫu 2 ngày đêm rồi đưa vô Thánh Thất làm lễ Thầy trước khi đem chôn. H/H Long thừa biết chỉ hàng phẩm chức sắc từ Giáo Hữu và tương đương trở lên mới được phép làm như vậy, không thể vì “Vợ tôi có công rất lớn với Thánh Thất” mà phạm thệ. Tất cả quan khách xa gần đều chứng kiến. H/H Long tự chấm điểm và ban ân huệ cho vợ từ hàng Chức Việc vào hàng Thánh Thễ, quá rõ ràng. Chưa biết vợ có được hưỡng phẩm “Bất đắc dĩ” trái luật này không?

Hay khi Bà vào cỏi phong đô tự xét mình chưa có đủ công nghiệp, tại ông chồng phong cho lên hai cấp! nên vong linh chưa biết đi đâu, hãy chờ Hiền tài/Quốc sĩ/Đầu Tộc/Phó chủ Trưỡng Nguyễn Thừa Long đến để dẫn đi!! Tóm lại, bản chất ham danh, ham chức phẩm, tự cao, tự đại, lúc nào cũng bao quanh làm cho Huynh Long bấn loạn tinh thần, biếng ăn mất ngủ, trí nảo bị lu mờ, biết Luật đạo mà không dò theo, cho nên viện dẫn ý riêng, thật là tội nghiệp cho bạn đồng môn. Tôi và Huynh dù có quan điểm khác nhau nhưng cùng mục đích là muốn 3 góp công quả xây dựng nền Đạo tại hải ngoại phát triển.

Tâm thư nầy được viết trong tinh thần xây dựng, không muốn hạ để giành chổ đứng, chổ ngồi, có điều nói thật hay mất lòng người nghe, đó là lẽ thường tình. Tháng 12 năm 2017 vừa qua, tôi đã về Việt Nam như đã báo trước cho Huynh Long biết là tôi chọn con đường quy về Tòa Thánh Tây Ninh nhận phẩm Lễ Sanh của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Hôm nay tôi trở lại Thánh Thất mang Khuê Bài phẫm Lễ Sanh, tôi nhận ra có nhiệm vụ khuyên bảo bạn đồng môn phải luôn tôn trọng luật pháp Đạo. Việc thứ hai tôi muốn nhắc nhỡ Huynh Long đang giữ Quyền Đầu Tộc Thánh Thất New Orleans hãy quy về tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh vì lẽ chi chi cũng tại Tây Ninh mà thôi. Vậy ông Hiền Tài Long nghĩ sao? Trong Bát Đạo Nghị Định lời Đức Lý đã nói: “Những chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lệnh Hội Thánh thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàn Môn Tả Đạo” chúng tôi không muốn vạ lây.

Tôi vẩn biết rằng lá thư nầy KHÔNG thể làm thay đổi một người có nhiều mộng tưởng quá lớn như Long, ngoại trừ do quyền năng vô đối của Đức Lý Giáo Tông định đoạt. Thánh Thất New Orleans hiện nay là do Huynh Long đang cầm quyền quản lý. Tòa Thánh Tây Ninh là nơi cha mẹ Long hiến thân trọn đời phụng sự đạo, đạt phẫm vị cao trong Tiếp Dẫn Đạo Nhơn, dìu dẫn tín đồ tuân theo đường đạo của Đức Chí Tôn lập ra. Ngày nay những người con của Ngài, anh em của Long lật đổ hết để dựng nên một “tổ chức không tưởng” như vừa kể trên, muốn dìu dẩn tín đồ theo con đường Bàn Môn Tả Đạo, vậy lập công hay gây tội?

New Orleans, ngày 18 tháng 1 năm 2018 (DL)
Nguyễn Tấn Khoa (Ký tên)
Lể Sanh Thượng KHOA Thanh. ntk.

NHẬN XÉT:

Sau khi Mỹ Nga đọc Tâm Thư của:" LS Thượng Khoa Thanh nhận phẩm Phàm phong của Chi Phái Nguyễn Thành Tám" đang Tiếm Danh và quyền Hội Thánh TTTN gởi cho vị Hiền Tài Nguyễn Thừa Long ! đang lập quyền Hội Thánh trá hình là một Chi Phái mói của"Tân Hội Thánh Đạo Triều hay còn gọi là Thiên Khai Huỳnh Đạo của HT.Trịnh Quốc Thế và HT. Nguyễn Ngọc Nương" Ôi lá thư nầy không có ngôn từ nào để tả hết nổi đau lòng của những Tín đồ Trung kiên vì THÂY, vì Đạo đã cùng chung lo Phát triển Cơ Đạo ở Hải Ngoại. ??? Vì sao???
Vì cả hai đều đi theo mỗi người một hướng Tu theo phàm tâm , phàm ý không tuân thủ chuẩn thằng lời THẦY dạy Trong THÁNH NGÔN , TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH TRUYỀN, BÁT ĐẠO NGHỊ ĐINH đã phản bội lời Minh Thệ , Theo Tả Đạo Bàn Môn KIM QUAN SỨ thì còn gì để nói câu lo cho Đạo, Phổ độ Chúng Sanh ???
Ôi! sao lại có cái cảnh "LƯƠNG CHÊ LỊCH " rốt cuộc cả hai đều giống như nhau, đều là những kẽ hám danh, Phẩm tước ,lợi ,quyền, chưa thấy được rõ hành tàng của mình như thế nào??? còn đang tâm phá Đặo ,ru ngủ dẫn dắt con cái của THẦY Sa và tay QUỈ VƯƠNG dày đạp. Ôi! Ôi! Mộng ảo! Ngã Mạn, Tà Kiến,Vô Minh! Đời sắp tận, Trường Quỉ Khảo quá ư Khắc Nghiệt, các con cái của THẦY quá mê muội chạy theo Danh vọng tiền tài lợi quyền hưởng thụ !!!
Con Nguyễn Thị Mỹ Nga, 67 Tuổi . Kính Thành Tâm Kính Bái:
ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU ,ĐỨC TÔN SƯ HỘ PHÁP CÙNG CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG CHAN RƯỚI BAN HỒNG ÂN CHO CHÚNG CON SÁNG SUỐT PHÂN ĐỊNH CHÁNH TÀ ,CÙNG NHAU CHUNG LO BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN CỦA THẦY DẠY, CÙNG NHAU CHUNG LO CƠ ĐẠO ĐANG HỒI NGHIÊNG NGỮA, CON CÁI CỦA THẦY BỊ PHÂN HÓA CHẠY THEO TÀ QUYỀN,TẢ ĐẠO. XIN THẦY MẸ BAN ƠN CHO CHÚNG CON!!!
"NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT."
"NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC TIÊN TÔN"
"NAM MÔ TAM CHÂU BÁT BỘ HỘ PHÁP THIÊN TÔN"
"NAM MÔ MÔ CHƯ PHẬT , CHƯ TIÊN, CHƯ THÁNH, CHƯ THẦN..."
CỨU KHỔ,CỨU NẠN CHO CHÚNG CON VÀ TOÀN THỂ CHÚNG SANH ĐƯỢC THOÁT LY KHỔ NẠN.


TX,ngày 9/01/2018 (mùng 3/12/Đinh Dậu)
Đệ Tử Xin Kỉnh Bái.

Nguyễn Thị Mỹ Nga