Đức Thế Tôn rời bỏ cung vàng điện ngọc…tầm đạo. Thế kỷ 21, các SƯ với lòng DỤC muốn xây chùa thiệt lớn…!!!! (NDHV)


TIỀN LÀM ĐỘNG TÂM, TIỀN SINH BẤT TỊNH (**)
Nancy Dang

Tu hành trong hoàn cảnh kinh tế thị trường hiện nay rất khó. Tu trong xã hội Âu Mỹ với nền kinh tế thực dụng càng khó hơn.

Dịch xây chùa và phấn đấu làm trụ trì của các tu sĩ Việt nam tại các xứ Âu Mỹ đang diễn ra như một chiến trường. Tiền! Tiền! Tiền! trở thành tiếng réo gọi át tiếng cầu kinh và niệm chú. Các thầy đã biến chùa chiền thành các “siêu thị Phật”. Thầy chưa có chùa thì lo vận động chạy đôn chạy đáo mua đất mua nhà xây chùa dựng tượng. Thầy có chùa rồi thì có bao nhiêu là dự án xây dựng để kêu gọi Phật tử đóng góp.

Đồng tiền đã làm cho cửa Thiền thành chợ Trời buôn thần bán thánh. Không có cách kiếm tiền phàm tục nào ngoài đời mà không có trong các chùa: Xổ số, lô tô, đại nhạc hội, tiệc ăn uống gây quỹ, bán đấu giá, ký sổ cúng dường hàng tháng, mượn vốn không lời… đang trở thành bệnh dịch, biến cửa chùa là nơi tôn nghiêm thành nhà hàng bán đồ ăn, biến sân chùa thành sân khấu cho ca sĩ hát hỏng nỉ non uốn éo, biến Phật đài trang nghiêm thành nơi bán và ký gởi tượng Phật.

Tất cả những phương tiện hoằng dương chánh pháp thiêng liêng của Phật giáo Đại thừa đang biến thành dịch vụ thương mãi.

Cầu siêu: tiền.
Dâng sớ cầu an: tiền.
Ma chay, giỗ kỵ: tiền.

Xuống cấp thấp nhất là các thầy thu tiền và bỏ tiền vào túi. Hình ảnh đọa lạc nhất là có những thầy chuyên nghiệp lên sân khấu, cầm micro thay vì nói pháp thì thao thao nói lời thuyết phục vận động xin tiền. Ôi, hồng ân Tam Bảo, long thần hộ pháp làm sao mà tha thứ được.

Những Phật tử mê tín, đầu óc mù mờ u tối đã xem các thầy chùa như Phật thánh. Họ không hiểu rằng đưa phương tiện vật chất vào tay nhà tu là đang làm thay cho ma quỷ tới phá đường tu thanh tịnh của quý thầy. Khi đầu óc đã dính mắc lo nghĩ tới tiền, tới chùa to tượng lớn, tới thế giới màu mè hình tướng thì vô hình chung nhà tu đã không còn an trú trong giới luật.

Đạo Phật Việt Nam đang đi sai đường trầm trọng vì đang lâm vào hai tình trạng cực đoan. Số các thầy sống ở “cõi trên” thì lo nói toàn những chuyện cao siêu huyền hoặc. Số các thầy đang đọa lạc vào tham ái thì biến đạo Phật thành mê tín dị đoan để làm phương tiện kiếm tiền.

Thật ra, các thầy ra ngoài giới luật chỉ là nạn nhân. Thủ phạm chính là những người mang danh Phật tử mà không chịu hiểu Phật, đem vật chất làm sa đọa các thầy.

Xin các thầy tỉnh táo lại để khỏi trễ đường tu.

Xin các đạo hữu Phật tử hãy cùng nhau đứng ra xây chùa dựng tượng. Nhưng tuyệt nhiên xin đừng làm sa đọa quý thầy bằng cách đưa tiền, chính là đưa thuốc độc đến cho bậc chân tu.

Đức Phật và Thánh chúng ngày xưa ngày ngày khất thực, chỉ cần có miếng ăn đạm bạc ngày một bữa mà nuôi sống xác thân để thanh tịnh tu hành. Các thầy ngày nay ăn uống có kẻ hầu người hạ, bữa chính bữa phụ thật là đã lạc đường quá xa về xứ Phật.

Đôi điều chân thật nói ra, xin các thầy và Phật tử hoan hỷ suy gẫm.

NANCY DANG

(**) Trước đây có sự nhầm lẫn bài viết “TIỀN LÀM ĐỘNG TÂM, TIỀN SINH BẤT TỊNH” là của thầy Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ. Tác giả đúng là NANCY DANG.

Nguồn: http://www.giotnangchonnhu. org/index.php?mod=detail&ID_ tintuc=166&ID_theloai=16&ID_ theloaitin=1

***

Đã đến lúc chúng ta phải mạnh dạn lột áo cà sa của bọn bất lương nầy!

Phần nhiều Phật Tử VN hiểu biết hạn hẹp, thấy người cạo đầu trọc mặc áo cà sa thì kính nể hết lòng, tưởng sư sãi nào cũng là Phật sống hiện hình.

VC lợi dụng yếu điểm đó để lường gạt đồng bào khắp nơi trên thế giới.

Người biết chuyện ít dám nói ra, sợ đụng chạm tôn giáo.

Cũng có người biết chùa đó là chùa của VC nhưng thôi kệ họ, họ làm bậy họ mang tội, mình đến đó lễ Phật thôi, nhưng mà “thôi” đâu có được. Lễ Phật xong mà không móc tiền bỏ vô thùng phước thiện thì lần sau đến sư sãi ở đó nhìn mình nửa con mắt thôi. Ngày nay lễ Phật đâu có free!

Đã đến lúc chúng ta phải mạnh dạn lột áo cà sa của bọn bất lương nầy.

Chúng ta phải công bố cho toàn dân biết, bẻ gãy 3 kế hoạch của bọn chúng:

1/ Quyên góp, vơ vét tiền của đồng bào để nuôi ác đảng CS.

2/ Chống phá tôn giáo bạn, gây hiềm khích chia rẽ tình dân tộc, phân tán lực lượng đấu tranh chống cộng sản.

3/ Âm mưu nắm quyền điều khiển, làm cho giáo hội Phật Giáo và Phật Tử thuần phục đảng CS.

Mấy năm gần đây, hàng loạt sư sãi trẻ tuổi từ VN sang Mỹ. Ban đầu 3, 4 người ở chung một ngôi chùa. Ít năm sau mỗi người lấy lòng được một số Phật Tử rồi thì bắt đầu to nhỏ, mượn vốn không lãi, nhờ bảo trợ (cosign) mua nhà lập chùa riêng.

Mua nhà được rồi, sắm vài tượng Phật đặt lên rồi bắt đầu đăng báo mời lễ nầy lễ nọ, liên tục tổ chức tiệc tùng gây quỹ xây chùa, sửa chùa.

Phật Tử giàu, có tiền cúng nhiều thì được ưu đãi vinh danh. Phật Tử nghèo thì dù lương thiện thế nào khi đễn chùa cũng bị coi như con chó ăn vụng bột.

Phật Pháp nào dạy như vậy hỏng biết nữa!

Tâm Minh