BIẾT ĐƯỢC LỖI MÌNH MỚI KHÓ.

Dễ thay thấy lỗi người,
Lỗi mình biết mới khó,
Lỗi người ta phanh tìm,
Như tìm thóc trong gạo.
Còn lỗi mình che đậy,
Như kẽ gian dấu bài.
Để thấy lỗi người việc ấy không khó, chỉ cần nhìn sơ qua là mình thấy có lỗi rồi”Vạch lá tìm sâu” hay “Quét nhà ra rác” Điều nầy quá rõ ràng. Thấy lỗi người không khó.
Để thấy lỗi mình mới thật là khó. Vì thông thường mình vốn thương mình, thì có bao giờ mình chịu cho mình là xấu (Có lỗi thì thành xấu). Vậy nên có mấy người chịu trở lại tìm lỗi mình. Mặt mình dính lọ hay dị hợm có khi nào mình thấy, nếu không có người chỉ, nếu không biết xem gương.
Vậy đó mà với lỗi người ta thì phanh tìm không bỏ sót.
Người ta có dấu mình cũng phải tìm bươi móc cho ra. Việc nầy giống như việc lượm thóc trong gạo. Gầm đầu lượm tỉ mĩ từng hạt. Lượm thật kỹ. Cái tánh tật nầy gần như muôn đời ở một con người. Đó gần như như là Bản chất, Bản ngã, một thứ Bản chất xấu xa tồi bại. Nó phải được coi là rất trái với Chánh Đạo.
Ngược lại với lỗi mình thì bưng bít, che đậy giống như người cờ bạc lận, dấu đi con bài của mình v.v…để phòng thủ thắng kẽ khác. Một sự dấu diếm thật khéo, thật tinh vi. Cái tánh chúng sanh là như vậy. Mấy ai dám gan dạ phơi bày lỗi của mình.

Đức Phật Thích Ca đã nói như vầy," Người thấy lỗi của mình, là trước chỉ cho con người thấy rõ sự lầm lẫn của mình, thấy rõ ngõ ngách của Tâm hồn mình. Thấy rồi để khéo mà chừa đi".
Là một người Tín đồ CAO ĐÀI, một người Tu chớ có thấy lệch lạc như vậy. Mà lúc nào người tu cũng phải biết rõ lỗi của mình để sám hối, tức là phơi bày lỗi lầm không dấu diếm, như trong bài Khương Thượng Viết:
”TÂM TÌNH CÙNG KHOA VÀ BỔN ĐẠO NEW ORLEAN LOUSIANA”
Có đoạn : “ Phật Tượng Hộ Pháp Thiên Tôn từ Cao Miên bị Tà Giáo là Cao Đài Tây Ninh bài xích và xúi giục quỷ ma chặt tay, đập tượng và ở Quốc Ngoại xôn xao tranh giành thỉnh rước. Nhưng điều vô cùng đặc biệt và huyền diệu nhất là an vị tại Thánh Thất HOUSTON và chính điều nầy KHIẾNTIỂU PHẨM PHẢI QUY TÙNG NƠI ĐÂY “(Nơi đây là nơi nào?Là nơi TRỊNH QUỐC THẾ ĐÃ BIẾN THÀNH HỘI THÁNH MỚI, mà ngày xưa với cái Danh Xưng là TÂN HỘI THÁNH ĐẠO TRIỀU Hay còn gọi LÀ THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO, Còn Tượng Đức HỘ PHÁP không biết ai giành giựt? mà đem Tượng Đức Ngài về nơi Động Quỷ ma đó mới thật là đau lòng xót dạ cho người Đạo Cao Đài chơn chánh nguyên thuỷ (1926):“ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TOÀ THÁNH TÂY NINH”.???

Nên Ông Khương Thượng cần phải biết lỗi của mình, nhận khuyết điểm của mình và nhận lỗi cầu xin sám hối với ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng Liêng !
Ngài Huệ Năng đã dạy:”Thường biết lỗi mình. Chớ biết lỗi thế gian.
Đạo Cao Đài TU là cốt để biết rõ mình.Phải biết lỗi của mình. Tu mà không biết lỗi của mình thì không bao giờ Tu tiến được. Cũng như Trần Quang Cảnh chạy theo Chi Phái Nguyễn Thành Tám trực thuộc Tà quyền CSVN , tôi có lời giải bày khuyên lơn giác ngộ , quay về về Tu theo con đường của Ông CHA mình ,nhưng lại không thấy lỗi lầm của mình “PHẢN THẦY, PHẢN ĐẠO, PHẢN CHA, PHẢN BẠN ĐỒNG MÔN ngược trở lại báng xáng người theo kiểu thường tình thế sự , chửi chó mắng mèo, gọi người nhắc nhỡ mình là người thù nghịch cùng mình???

Và Những lỗi hiện đời và lỗi từ vô thủy còn có biết bao nhiêu lỗi lầm nữa, thế mà mình không biết, nếu không biết ,tức là VÔ MINH, thì sao gọi là TU? Mà TU thì là phải sửa. Sửa là sửa lỗi mình. Sửa Lỗi thành không còn Lỗi nữa thì mình gọi đó là TU. Nếu không như vậy? Gọi TU LÀ TU LÀM SAO ĐƯỢC???.

Vậy chớ có biết lỗi người. Phải thường biết lỗi mình. Được như vậy trong tương quan cuộc sống mình không bị Thiên hạ ghét. Mình không nói lỗi người thì ai ghét mình, mình chỉ khi nào thấy ai sai phạm Luật Đạo của mình thì mình nhắc nhỡ, để níu kéo BẠN ĐỒNG MÔN của Mình trờ về con đường Tu “THƯƠNG YÊU và CÔNG CHÁNH” của Đức CHÍ TÔN mà thôi.
Và do đó trong việc TU HÀNH mình càng ngày càng được tăng tiến, tội lỗi, nghiệp chướng tiêu trừ . Tâm trí ngày càng sáng thêm, thì niềm an vui rộng mở, cuộc sống ngày càng Hạnh phúc và được Phước báu trên con đường Đạo .

Rất mong sự cảm thông của Quí Chư Huynh Tỷ Đệ Muội!

Kính chúc Quí Huynh Tỷ Đệ Muội một Năm Mới Mậu Tuất (2018) được tràn đầy Hồng ân của Hai Đấng PHỤ MẪU VẠN LINH BAN CHO.

TX, ngày 28 tháng Chạp Năm Đinh Dậu.
(DL, 13/02/2018).
Nguyễn Thị Mỹ Nga.